Grupa Specjalna


Naszym celem było stworzenia miejsca, w którym dzieci będą mądrze uczyć się świata. Nie akceptujemy barier społecznych, a potrzeby naszych podopiecznych są dla nas najważniejszym wyzwaniem. W naszym przedszkolu każde dziecko jest otoczone szacunkiem i zrozumieniem. Do naszej grupy specjalnej zapraszamy wszystkie dzieci z orzeczeniami: o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym dzieci z autyzmem, z zespołem Downa i z niepełnosprawnością intelektualną

Nasz program oparty jest o założenia pedagogiki humanistycznej, która w centrum zainteresowania stawia podmiotowość dziecka.

Dodatkowo program wzbogacony jest o techniki Celestyna Freineta. Za priorytet uznajemy wyzwolenie w dziecku naturalnej potrzeby twórczej, aktywności i wyrażania siebie ekspresyjnie.
W codziennym procesie dydaktycznym (realizacja podstawy programowej) dzieci korzystają z kart pracy wydawnictwa MAC – „Kraina Przedszkolaka”.

W procesie integracji wspiera nas program Lwa Wygotskiego „Od gąsienic do motyli”.

W bieżącym roku w przedszkolu realizowany będzie: TUS – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH.

Dzieciom w grupie specjalnej oferujemy bezpłatne zajęcia w Sali Doświadczania Świata:

 •   z logopedą
 •   z pedagogiem specjalnym
 •   z psychologiem
 •   z dogoterapeutą

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę doświadczoną w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wyróżniają nas:

 • kameralna, sprzyjająca terapii grupa liczącą do 5 dzieci
 • zajęcia integracyjne z pozostałymi przedszkolakami
 • specjalistyczne zajęcia grupowe i indywidualne
 • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowane przez psychologa, pedagoga specjalnego oraz logopedę mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy
 • regularna ewaluacja postępów w terapii
 • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka
 • dostęp do dużego ogrodu, możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu
 • ciepła i sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa atmosfera

Sala Doświadczania Świata

Przedszkole integracyjne Ekoludki posiada nowo powstałą Salę Doświadczania Świata, będącą specjalnie wyodrębnionym pomieszczeniem wyposażonym w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Sala Doświadczania Świata jest miejscem terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem, z zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną.

Głównym celem terapii jest  doświadczenie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Realizujemy je dzięki odpowiednio dobranej muzyce, grze świateł, przyjemnym zapachom oraz elementom dotykowym. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata rozwijają spostrzegawczość i kreatywność, zapewniają dzieciom wyciszenie emocjonalne, łagodzą stres i relaksują. Sala ułatwia edukacje poprzez zabawę i wpływa na rozwój dziecka. Świadomie skomponowane przedmioty w Sali Doświadczania Świata pozostawiają swobodę i możliwość wyboru bodźców i pobudzania zmysłów. Istotne są również wygodne miejsca do siedzenia oraz leżenia.

Tutaj wybór aktywności zależy nie od nauczycieli i terapeutów, lecz od odwiedzających to miejsce dzieci. Czas przebywania w Sali to najczęściej około 25 – 40 minut. Jednak to nasi podopieczni pokazują nam jak długo chcą tu pozostać. Dziecko musi mieć czas na przyjęcie bodźców, postrzeganie, zdobywanie doświadczeń, a wszystko to odbywa się w jego własnym tempie.

Wyposażenie Sali Doświadczania Świata:

 • kula lustrzana z reflektorem
 • zestaw płytek dotykowych
 • olejki zapachowe
 • światłowody
 • zestaw kolorowych zabawek dotykowych
 • lustra
 • basen ze świecącymi piłeczkami
 • zestaw instrumentów muzycznych
 • chusta animacyjna
 • zestaw przyborów plastycznych
 • piłki sensoryczne
 • drzewo z kulodromem
 • miękkie siedzisko typu gruszka
 • materac
image
image
image
image