Zajęcia dodatkowe


ZAJĘCIA DODATKOWE

Program przedszkola wzbogacony jest o następujące zajęcia dodatkowe:
–  zajęcia taneczne z instruktorem balet (1x w tygodniu)
–  kółko plastyczne ( 1x w tygodniu)
–  nauka gry na instrumencie pianino (1x w tygodniu)
–  ekologia (1x w tygodniu)
–  rytmika ( 1 x w tygodniu)
–  gimnastyka korekcyjna (1 x w tygodniu)
–  szachy ( 1 x w tygodniu)
–  Klub Małych Przyrodników ( 1 x w miesiącu)
–  język angielski 30 minut dziennie
–  teatr – scena objazdowa ( 1 x w miesiącu)
Drodzy Rodzice, nasze przedszkole realizuje zalecenia zawarte w komentarzu do podstawy programowej wychowania przedszkolnego pani prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

(…)Od pewnego czasu nasila się tendencja do mnożenia zajęć dydaktycznych w przedszkolach i nadmiernego wydłużania czasu, w którym są one realizowane. Dzieje się to kosztem zabawy, głównej formy dziecięcej aktywności. Ponieważ z badań jasno wynika, że w trakcie zabawy dzieci intensywnie się uczą i skutecznie rozwijają swój umysł, należy zadbać o przywrócenie dziecięcej zabawie należytego miejsca w wychowaniu przedszkolnym.
Dlatego w zalecanych warunkach i sposobach realizacji, opisanych w końcowej części podstawy, podane są proporcje zagospodarowania czasu edukacyjnego w rozliczeniu tygodniowym. Ustala się tam, że co najmniej jedną piątą czasu pobytu dzieci w przedszkolu należy przeznaczyć na zabawę. W tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela. Zapis ten ma przeciwdziałać wymuszaniu organizowania szkolnych form edukacyjnych i stosowania szkolnych metod w placówkach wychowania przedszkolnego. (…)

prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska