Metody pracy


Metody pracy
„Pozwólcie rozkwitnąć młodym kwiatom…
całą resztę otrzymacie w nadmiarze.” – C. Freitnet
Wśród metod, którymi pracujemy na codzień znajdują się elementy :

– Metoda Dobrego Startu , M. Bogdanowicz (powitanie w kręgu, ćwiczenia logorytmiczne)
– ćwiczeń z zakresu Ruchu Rozwijającego W. Sherborne ( nawiązywanie realcji „z” )
– kinezjologia edukacyjna P. Dennisona (ruchy naprzemienne, leniwe ósemki)
– terapia ręki i usprawnianie grafomotoryczne H. Tymichiowa
– Program rozwijający percepcje wzrokową ( poziom podstawowy i rozszerzony) M. Frostig i D. Horne
– relaksacja przy muzyce : metoda twórczego ruchu Carla Orffa, R. Labana, Kniess’ów
– aktywne słuchanie muzyki, B. Strauss
– pedagogika zabawy KLANZA
– zabawy badawcze
– elementy pedagogiki Montessori ( w zakresie kształtowania małej motoryki i sprawności manualnej)
– elementy bajko i baśnioterapii
– elementy dramy i ćwiczeń parateatralnych
– system komunikacji pozawerbalnej MAKATON,Język migowy, praca z książką komunikacyjną
Pracujemy metodami czynnościowymi, aktywizującymi dziecko do działania uwzględniając w nich metodyczne podejscie Celestyna Freineta w zakresie: wyzwalania u dziecka potrzeby swobodnej aktywności twórczej.
Wśród metod czynnościowych stosowanych w naszym przedszkolu wymienić można:
1. Metoda Samodzielnych Doświadczeń
2. Metoda Zadań Stawianych Do Wykonania
3. Metoda Ćwiczeń Utrwalających Nabyte Umiejetności
Metody słowne:
1. objaśnienia i instrukcje
Metody percepcyjne:
1. pokaz
2. obseracja
3. przykład osobisty
Innowacyjne metody pracy:
1. techniki C. Freineta (technika organizacji pracy)
Metody związane z nauką czytania:
1. Metoda Dobrego Startu
2. Glottodydaktyka, B. Rocławski
3. Odimienna metoda nauki czytania, I. Majchrzak
4. Metoda Glen’a Domana
Metody z zakresu nauki matematyki:
1. „Dziecięca matematyka”, E. Gruszczyk-Kolczyńska
2. E. Zielińska
W terapiach indywidualnych wykorzystujemy elementy psychologii behawioralnej oraz Metodę Polisensoryczną.
W terapii autyzmu, jeśli jest uzasadniona potrzeba wykorzystujemy elementy systemu TEACH i HOLDING
Metody terapeutyczne:
1. Metoda polisensoryczna
2. Terapia Behawioralna
3. Elementy TEACH i HOLDING
4. Program M. Frostig i D. Horne
5. Zabawy grafomotoryczne-terapia ręki, H. Tymichowa
6. Elementy terapii SI
7. Bajko i baśnioterapia
8. Drama i ćwiczenia parateatralne
9. Ruch Rozwijający W. Sherborne
W zakresie pracy nad językiem proponujemy:
– raz w tygodniu zajęcia z logorytmiki prowadzone przez logopedę
Zwracając uwagę na istotny wpływ diety na rozwój dzieci serwujemy w ciągu dnia 5 zdrowych i odpowiednio zbilansowanych posiłków.
Kiedy zachodzi taka potrzeba dostosowujemy posiłki do indywidualnych diet i wskazań żywieniowych.
Poza standardowymi pomieszczeniami przedszkolnymi oferujemy dzieciom sale terapeutyczno-relaksacyjną oraz sale jadalną z częścią artystyczno-językową.
W TERAPII AUTYZMU NAJSZERZEJ STOSOWANĄ PRZEZ NAS METODĄ JEST PSYCHOSTYMULACJA, gdyż jest to metoda uniwersalna i nieograniczająca się do jednego typu zaburzenia, doskonale sprawdzająca się w pracy z dziećmi zaburzonymi emocjonalnie, intelektualnie, ruchowo z autyzmem i uszkodzeniami CUN, z zaburzoną funkcją komunikacji werbalnej, afazją.
Głównym celem tej metody jest wywołanie i utrwalenie spontanicznej aktywności słownej (S.A.S), która występuje u dziecka wtedy gdy mówi ono z własnej potrzeby bez dodatkowych wzmocnień lub/i instrukcji.

W obrębie metody psychostymulacji wykonujemy z dziećmi ćwiczenia :
– energetyzujące
– oddechowo-głosowe
– fonacyjne
– rozwibrowujące
Obok ćwiczeń wspieramy motywację do mówienia poprzez stosowanie techniki „zalewania mową’ i oddziaływania parateatralnego. W zajęcia wplatamy relaks psychostymulacyjny, zabawy w rytmo-gesty i kreacje ruchowe.
PROGRAM

Życie przedszkola – program edukacyjny
Plan dnia
Koncepcja przedszkola
Metody pracy
Zajęcia dodatkowe

METODA W SH
Metoda Ruchu Rozwijającego została opracowana przez fizjoterapeutkę Weronikę Sherborne w Anglii. Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem tej metody jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Ta metoda obecnie jest stosowana przez wielu terapeutów pracujących z dziećmi autystycznymi. Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzenie dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Za sprawą udziału w zajęciach ruchu rozwijającego, dzieci poznają siebie, uczą się ufać sobie i innym, poznają innych, nabierają pewności siebie, odnajdują swoje miejsce w otaczającej przestrzeni, poznają własne możliwości, uczą się być aktywne i twórcze.